TALEP FORMU
Security Code Gönder
Vizyonumuz, Misyonumuz, Temel Değerlerimiz ve Entegre Politikamız
Vizyonumuz
Çevre duyarlılığına katkı sağlayan, topluma hizmet eden, müşterilerine ve iş ortaklarına sürekli katma değer yaratan birinci sınıf bir dünya şirketi olmak.
Tüm dünyada çevre duyarlılığının artması için çalışmalar yapmak.
Sektörün gereksinimlerini karşılayan gelişim ve değişime hızlı uyum gösterebilen, güvenilir ve aranan, dürüst bir kuruluş olarak liderliği yakalamaktadır.
 
Misyonumuz
Hukuka ekonomik ve ahlaki ilkelere bağlı kalarak, dürüst, güvenilir ve itibarlı kurum kimliğimizi korumak,
Kalite ve güvenden ödün vermeden; müşteri, çalışan ve iş ortaklarımızın beklentilerini aşmak.
Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle, dürüst ve güvenilir ilişkilerin kurulduğu, onların beklentilerinin karşılandığı bir ortam oluşturmak.
Müşterilerimize, çalışanlarımıza topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir şekilde arttırmak, bilgi ve ürün yelpazemizi sürekli geliştirerek, müşterilerimizin beklentilerinin ötesinde hizmet vermek.
Dinamik bir ekip çalışması ile hızlı ve rekabetçi hizmetler sunmak.
Tüm faaliyetlerimizi, takım çalışması ve iş birliği anlayışı ile kısa sürede ve kaliteli olarak gerçekleştirmek.
 
Temel Değerlerimiz
Müşterilerimizin her biri bizim için ayrı bir değerdir.
Etkin ekip çalışmasına inanırız.
Her düzeyde ve her boyutta açık iletişim kurarız.
İş hayatında performans ve yaratıcılığın 'istek' enerjisiyle mümkün olabileceğine inanır ve bunu sağlarız.
Bütün paydaşlarımıza değer katarız.
Müşteri memnuniyetini aşarız.
Ürün ve hizmet kalitesinde kendimizi mükemmeliyete ve sürekli gelişime adarız.
 
 ENTEGRE POLİTİKAMIZ
Yüksek kalitede ürünler, mükemmel teknik hizmet, olağanüstü heveslilik ve yakın personel ilişkileri sağlayarak özel tekstil kimyasalları konusunda dünya çapında söz sahibi olmak temel amacımızdır. Bu amaca ulaşmak için stratejimiz, müşterilerimizin üretimlerini ve kalitelerini arttırmak için dünyada ki yenilikleri sunmaktır.;         
 
 • Kaliteyi, müşteri odaklı bir felsefe olarak kabul eden şirketimiz, bu felsefenin bilinciyle tam müşteri memnuniyeti sağlamak konusunda tüm olanaklarını seferber etmeyi, Müşteri memnuniyetini sağlamayı ve artırmayı,
 • Müşterilerinin şikayetlerini ya da taleplerini kolayca iletmesini,
 • Müşteri memnuniyet ve şikâyetlerini değerlendirerek iyileştirme çalışmaları yapmayı, Müşteriye geri bildirimlerin mümkün olan en kısa sürede yapılarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Şikayetleri ve talepleri adil, şeffaf ve dikkatli bir şekilde değerlendirmeyi,
 • Tüm personelimizin de bu bilinç içerisinde, sürecin kendinden sonra ki halkasını bir müşteri olarak görecek ve yaptığı işi geliştirerek müşterisini memnun etmek konusunda gerekli çabayı göstermeyi,
 • İndigo Kimya, kalite konusunda sürekli olarak daha iyi nin arayışı içinde olmayı,
 • Mevcut pazar payını sürekli artırarak finansal büyümeyi gerçekleştirmek amacı ile bir önceki yılın Satış Cirosunu tutar olarak artırmayı,
 • Pazarın taleplerine cevap verebilmek için üretim miktarını bir önceki yıla göre artırmayı,
 • Sektörümüze ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, uygulamak ve maliyet düşürme çalışmaları yaparak müşteri beklentilerini karşılamayı,
 • Ürün / hizmetlerimize uygun kaliteli malzeme temini yapmak ve ürün kalitemizin sürekliliğini sağlamayı,
 • Hizmet anlayışımız temelinde, Yönetim sistemlerimizin en önemli unsuru olarak kabul ettiğimiz “ eğitimli insan” anlayışı bulunmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde, planlı ve programlı eğitimlere ağırlık vermek ve sistemin yönetimini bilinçli bir organizasyon yapısıyla sağlamak entegre politikamızın ayrılmaz bir parçası bilinciyle, İşletmemizin bütün seviyelerinde, kurum ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için çalışan başına ortalama eğitim süresini artırmayı,
 • Uygun çalışma ortamı ve şartlarını yaratarak çalışanlarımızın sürekli gelişimini ve memnuniyetini sağlamayı,
 • Hedeflere ulaşabilmek için risklerin tespit edilmesi, etkilerinin belirlenmesi, hangi risklere odaklanılması gerektiğinin belirlenmesi ve risk azaltma, transfer gibi önlemlere karar verilerek tüm sürecin yönetim ve denetimi ile ilgili sürekliliğini sağlamak,
 • Yürürlükteki yasal gereklilikleri ve diğer şartları yerine getirmeyi,
 • Kazasız üretim için, çalışan temsilcilerinin katılımı ile ISG-ÇEVRE kurul toplantıları ile çalışma ortamlarını güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı hale getirmeyi,
 • Mesleki ve tüm eğitimlere (Yangın, İlk yardım, kalite vs.) ağırlık verip tüm personelin kişisel gelişmelerine katkıda bulunmak, kalite sorumluluğunun bilincini personelimize yerleştirmek.
 • Tehlikelerimizi tespit etmek ve tespit edilen riskleri değerlendirmek en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için kaynak ayırmak, çalışmalar yürüterek risklerin olasılık ve etkilerini düşürmeyi,
 • Gerek üretimimizde, gerekse ürünlerimizde insan ve çevre sağlığına duyarlılık olmayı,
 • Kazasız üretim için, çalışan temsilcilerinin katılımı ile çalışma ortamlarını güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı hale getirmeyi,
 • Acil durum, doğal afetlere karşı siber saldırılara hazırlıklı olmak için yılda en az bir defa tatbikat yapmayı,
 • Çalışma alanımız içeresine giren alt yüklenici personel, stajyer ve ziyaretçiler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızın sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamayı,
 • Firmamız gerçekleştirdiği faaliyetler sonucu oluşan sağlık bozulmalarının engellenmesi için gerekli önlemleri almak, çalışma ortamında ki sağlık ve hijyen şartlarını geliştirmek için gerekli uygulamaları yerine getirmek,
 • Yaralanmalar ile ilgili gerekli önlemleri almak ve bir daha gerçekleşmemesi için saha ve ekipman şartlarında iyileştirmeler yapmayı.
 • Firmamızda Çalışanlarımız ve çalışan temsilcisi de dahil tüm çalışanların İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması konusunda teklif getirme ve bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlamayı,
 • Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetmeyi, Tüm şirketlerimizde faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirerek, her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür. Paydaşlarımızdan yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamalarını bekleriz.
 • İndigo faaliyetlerinin çevreye yüklediği yükler, bir ürünün yaşam döngüsünün her aşamasında tüketilen kaynaklar ve enerji (girdiler); ortaya çıkan kirleticiler ve atıklar (çıktılar) hesaba katılarak belirlemek, girdiler ve çıktılar daha sonra kaynakların, insan sağlığı ve biyolojik çeşitliliğin uzun vadeli sürdürülebilirliği üzerindeki olumsuz etkileri açısından değerlendirmek, İndigo çıktılarının (veya envanterlerin) çevre üzerindeki etkisini azaltmak için önlemler almak.
 • Doğal kaynakları (Hammadde, enerji, su vd.) verimli kullanarak, toplam faaliyet alanlarında tükettiğimiz su ve elektrik miktarlarının üretime oranlarına göre her yıl azaltmayı,
 • Üretimimiz sırasında ortaya çıkan atıkları azaltarak, geri dönüşümü ile yeniden değerlendirmesini sağlamak, yıllık fire satış miktarını üretim miktarına göre altında tutmayı,
 • Atıklarımızı yasal şekilde ber tarafını sağlayarak çevre kirliliğini (Hava-Toprak-Su-Gürültü) önlemeyi,
 • Fiziksel ve Elektronik bilgi varlıklarını koruyarak sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlamak
 • Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde Bilgi Güvenliği ilkelerini gözetmek
 • Bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltarak bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
 • Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumlarda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde süreçleri tekrar çalışabilir hale getirmeyi,
 • Çalışanlarımız arasında dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, mezhep, yaş ve fiziksel ayrım gözetmeksizin; güvenli ve sağlıklı bir ortamda uyum içeresinde çalışmalarını sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın ve ilgili tarafların etik kurallar çerçevesinde çalışmalarını sağlamayı,
 • Yönetim sistemlerimizin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen sürekli iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamayı ve yürütmeyi,
 • Sosyal sorumluluk projeleri üretmek ve var olan projelere destek vermek,
 • Uygunluğu denetlemek ve gerektiğinde önleyici ve düzeltici faaliyetleri belirlemek amacıyla izleme ve denetim programları geliştirmeyi,
                                                                                                                                       Beyan ve Taahhüt ederiz. 
                                                                                                                                           ŞİRKET MÜDÜRLERİ
                                                                                                             Cumhur SOYALP / Zafer YEŞİLİPEK  (R:01) 08/09/2021
 
©2024 - İndigo Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM