TALEP FORMU
Security Code Gönder
Haşıl Enzimi
Haşıl Enzimi
 Haşıl kimyasalları; çözgü ipliklerinin dokuması esnasında oluşan yüksek hız ve sürtünme nedeniyle kopma ve tozuşmalar meydana gelir, bu durumu engellemek için çözgü ipliklerin üzerine kayganlığı ve mukavemeti arttıran haşıl malzemesi sürülür.

 Kırıksız, abrajsız ve istenilen tuşede bir yıkama veya boyama yapılabilmesi için dokuma esnasında çözgü ipliğine sürülen haşıl malzemesinin uzaklaştırılması gerekmektedir.

Haşıl enzimleri;nişastanın hızlı ve tam olarak parçalanıp suda çözünür komponentler haline geçmesini sağlayan Alfa-Amilaz enzimleridir. Tekstil elyafına herhangi bir zarar vermeden sadece nişastayı parçalar. Proses şartlarına ve ekipmanlarına göre 2 dakikadan 8 saate kadar işlem süreleri vardır. Geniş bir sıcaklık aralığı olduğu için her türlü haşıl sökme prosesinde kullanılabilir. Enzimin kumaşa temasını hızlandırmak için noniyonik yapıda hızlı bir ıslatıcı kullanılmalıdır. Katyonik ve anyonik yapıdaki malzemeler enzimin aktivitesini olumsuz etkiler. Ayrıca kırık önleyici ve iyon tutucu malzemeler enzim ile birlikte kullanılabilir.  ÇEKTİRME 
 
ÜRÜN İSMİ pH SICAKLIK MİKTAR
Premzyme 240 L 6 - 7 20 – 60 °C 0.2 – 0.5 gr / lt
Premzyme 1200 L 6 - 7 50 – 60 °C 0.1 – 0.2 gr / lt
Premzyme A 6 - 7 60 – 100 °C 0.03 – 0.07 gr / lt

KONTİNÜ
 
ÜRÜN İSMİ pH SICAKLIK MİKTAR
Premzyme 240 L 6 - 7 20 – 60 °C 2.0 – 5.0   gr / lt
Premzyme 1200 L 6 - 7 50 – 60 °C 1.0 – 2.0 gr / lt
Premzyme A 6 - 7 60 – 100 °C 0.3 – 0.7 gr / lt

 
  • Premzyme 240 L MSDS - Prospektüs
  • Premzyme 240 L TDS - Prospektüs
  • Premzyme 1200 L MSDS - Prospektüs
  • Premzyme 1200 L TDS - Prospektüs
  • Premzyme A MSDS - Prospektüs
  • Premzyme A TDS - Prospektüs
©2024 - İndigo Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM