TALEP FORMU
Security Code Gönder
Pektinaz EnzimEnzimler sadece biyolojik kataliz olduklarından ve reaksiyonu hızlandırma işlevini gördüklerinden çevreye veya pamuk elyafına herhangi bir zarar vermez. Islak tekstil proseslerinde kullanılan enzimlerin görevleri bazı maddeleri hidroliz etmek ve suda çözünür hale getirerek uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Laboratuvar çalışmalarında pamuğun selulaz enzim ile muamelesinde elyafın hidrofilik özelliğin arttığı gözlenmiştir. Tüy giderme işlemlerinde kullanılan selulaz enzimi içerisinde pektinaz mevcudiyetinin buna neden olduğu tespit edilmiştir. Genetik çalışmalar sonucunda pektinaz enzimi geliştirilmiştir. Pamuktaki pektin primer zar tarafından biyolojik bir tutkal ile tutulmaktadır. Bu biyolojik tutkal elyafın büyüme süresince kalsiyum, magneyum, demir ve benzeri tuzlara dönüşür. Büyüme süresince suda çözünmeyen pektin tuzlarının çoğunluğu elyafı koruyucu engeller oluşturmak için primer zarındaki vakslar ve proteinlerle bağ kurmaya isteklidirler. Primer zarındaki pektinlerin hidrolizi selüloz yapıya zarar vermeden yeterli bir hidrofilite elde edilmesini sağlar.


Örgü kumaşlarda enzimatik pişirme ve tüy giderme işlemi aynı banyoda yapılabilir. Çünkü iki enzim çalışma koşulları aynıdır.Dokuma tipi kumaşlarda ise haşıl sökme ve pişirme işlemlerini tek bir banyoda yapabiliriz. 
  • Premscour BL MSDS
  • Premscour NBL MSDS
  • Premscour BL TDS
  • Premscour NBL 140 TDS
©2021 - İndigo Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM